Attest van Vrijstelling van Douane-Inklaring

Producten welke niet onder de verplichte TR CU (EAC) certificaten vallen, kunnen een ‘Attest van Vrijstelling Douane-Inklaring’ aanvragen.

813AF556-D943-4225-A600-58436F0088EA

Uitgevers zijn hiertoe bevoegde instanties binnen het grondgebied van de CU

Procedure

EMCC GROUP doet in naam van uw bedrijf of Russische invoerder de aanvraag met de nodige informatie

• Exacte productbenaming
• Tarief van inklaringscode (HS code)
• Technische en datagegevens

Na ontvangst en evaluatie van deze documenten, wordt het attest afgeleverd.