Certificaat van Conformiteit voor Kazakhstan (GOST K)

Het decreet 367 van de republiek Kazachstan dd. 20 april 2005 vereist een mandaat van GOST K Certificaat voor inklaring.

Na aansluiting bij de CU (Customs Union) in 2010 werd ook het TR CU systeem van kracht. Tegelijk werd het GOST K heel erg ingeperkt.

Het GOST K Certificaat bestaat evenwel nog steeds en is nodig voor producten welke niet voorkomen op de lijst van EAC Certificaten.

Voorbeeld : inzake elektrische hoog voltage materiaal (> 1 kv) is er geen enkele technische bepaling en is het GOST K certificaat nodig voor inklaring. Vraag ook hier bij ons advies.

Types GOST K certificaten en looptijd

* zeevracht op contractbasis of batch certificaat
* serieproductie (1 jaar) 
* serieproductie (3 jaar), hierbij is een audit en inspectie door experts van Kazachstan niet uitgesloten

GGTN K Goedkeuring

Bestemd voor producten gebruikt in risicovolle domeinen of toxische materialen. Dan vereist de regering van Kazachstan een speciale vergunning GGTN K als deze materialen gebruikt worden door het ministerie van ‘Emergency Situations (ROK).Het GGNT K attest certifiëert de producten en veiligheidsvoorschriften.Vooral bij risicovolle sectoren zoals olie- en gasindustrie alsook mijnbouw:

  • Vessels onder druk 
  • Buizen, pompen, pijpleidingen onder druk 
  • Gas gerelateerde materialen en branders 
  • Turbines
  • Lift materiaal en kranen 
  • Electrische explosiebestendig materaal
  • Alle ander electrisch toebehoren en kabels

Opnieuw is de aanvraag nodig via een lokale gevestigd bedrijf binnen de unie.
Opnieuw stelt EMCC haar diensten ter beschikking.