TR CU (EAC) certificaat van de CU (Customs Union)

Bij beslissing van de Euraziatische Economische Commissie (EurAsEC) nr. 293 dd. 25 december 2012 zijn de formulieren goedgekeurd voor aanvraag van het ‘certificaat van gelijkvormigheid’ en de ‘verklaring van conformiteit’ met de technische reglementen van de unie.

Er zijn dus twee types TR CU (EAC)

TR CU (EAC) Certificaat van Conformiteit

Dit document bevestigt de naleving van de productvereisten binnen de unie. Tegelijk geeft het de toelating voor marketing en installatie van het goedgekeurde product op het grondgebied van de unie, dit zonder enige bijkomende vragen, beoordeling of toelating zoals de Rostechnadzor RTN goedkeuring.

Het TR CU Certificaat van Conformiteit kan worden verleend voor een bepaalde hoeveelheid,  wijze van verzending of voor een serieproductie met de looptijd tot 5 jaar.

Enkel en alleen de certificatie-organen uit het ‘Verenigd Register van certificatie-instanties en testlaboratoria’ van de unie zijn bevoegd.

Belangrijkste schema van de certificaten zijn:

Schema 1 c : certificaat van conformiteit voor producten geproduceerd in massa

Schema 3 c : voor een partij (batch) of producten

Schema 4C: voor één enkel product (unit certification)

Een audit van de fabriek alsmede testen van een monster door experts is mogelijk maar niet altijd vereist. Ook een jaarlijkse inspectie tijdens de duur van het certificaat.
Alle Certificaten van Conformiteit worden geregistreerd in een algemeen register. De inhoud van de certificaten zijn op het web geplaatst door de ‘Federal Service of Russian Accreditation’ en aldaar te consulteren. Deze informatie is dus openbaar zowel voor de douane als voor derden.

Elke buitenlandse aanvrager moet vertegenwoordigd zijn door een lokale aanvrager,  geregistreerd op het grondgebied van de unie; ons bedrijf EMCC is geregistreerd in Moskou en kan als dusdanig haar diensten aanbieden aan buitenlandse fabrikanten.

Voor sommige producten is de emissie van TR CU ‘Verklaring van Conformiteit’ evenwel voldoende.

TR CU Verklaring van Conformiteit

Een ‘Verklaring van Conformiteit’ is vrij gelijkaardig met het ‘Certificaat’. Alleen wordt er een verklaring afgeleverd van producten die uitgesloten zijn op de lijst van certificaten. Sommige producten hoeven zelfs noch een certificaat noch verklaring. Hier volstaat een ‘Attest van Vrijstelling’.

Ook de ‘Verklaring van Conformiteit’ kan worden opgemaakt voor de bepaalde serie (batch), wijze van verzending of serieproductie, met een looptijd tot en met 5 jaar.

Er is evenwel geen vereiste van bedrijfsaudit noch testen van een monster. Evenmin jaarlijkse controle.
Identiek aan de Certificaten, zijn ook de Verklaringen geregistreerd.

En ook de aanvraag voor een ‘Verklaring’ moet worden ingediend door een lokaal geregistreerd bedrijf. Zoals uiteraard onze EMCC GROUP LTD. in Moskou.